Sopimusehdot ja kunto­salin peli­säännöt

Sopimusehdot

 1. Sopimuksen peruskausi on joko toistaiseksi voimassa oleva tai 6–12 kk mittainen määräalennuskortti ja / tai muu määritelty kampanja-aika. Sopimuksen voi irtisanoa ilman lisäkuluja. Jäsenyys on aina henkilökohtainen.
   
 2. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi, jonka mukaan asiakkuus päättyy irtisanoutumisesta seuraavan kuukauden loppuun. Tarjouskauden aikana ei voi irtisanoutua.
   
 3. Määräaikainen sopimus on voimassa määräajan 6 tai 12 kk. Määräaikaista sopimusta ei voi tauottaa kuin tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli kuukauden), raskauden tai armeijan johdosta voidaan määräaikainen jäsenyys tauottaa määräajaksi (tauotuksen maksimipituus on 6kk). Em. keskeytystapauksissa on esitettävä kirjallinen todiste.

  Määräaikaisen Jäsenyyden voi irtisanoa milloin tahansa kesken 6–12 kk:n mittaisen peruskauden yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Tällöin jäseneltä tullaan perimään takaisin jäsenyyden kestoajalta määräalennuskortin ja normaalihintaisen (toistaiseksi voimassa olevan) kortin välinen hinnan erotus. Myös liittymislahjojen (esine tai euromääräinen liittymislahja) vähittäismyyntiarvo peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin.

  Jäsenyys jatkuu määräaikaisen peruskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, kalenterikuukauden irtisanomisajalla ko. ajankohdan hinnaston mukaisin hinnoin. Mikäli jäsen haluaa päättää jäsenyytensä heti määräalennuskauden (6-12kk) jälkeen, on hänen irtisanottava jäsenyys viimeistään kuukausi ennen peruskauden päättymistä.
   
 4. Alle kuukauden mittaisista sairastapauksista ei hyvitetä jälkikäteen kuntosali/ ryhmäliikuntamaksuja. Myöskään palveluiden käyttämättä jättäminen ei oikeuta hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi tai tauoksi.  
   
 5. Tauottaminen: toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden voi tauottaa kerrallaan yhden laskutuskauden ajaksi asiakkaalle viimeksi lähteneen laskun jälkeen. Taukoa voi jatkaa maksimissaan 3 laskutusjaksoa eli 12 viikkoa vuodessa. Tauottamalla jäsenyyden varmistat saman jäsenyyshinnan itsellesi palatessasi. 
   
 6. Kaikki irtisanoutumiset ja jäsenyyden tauotukset hoidetaan asiakaspalvelussa tai sähköpostitse tawastia@ole.fit tai hatila@ole.fit

  Irtisanoutuminen tai jäsenyyden tauottaminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, laskutus/avoimet laskut ja muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat on läpikäyty ja hyväksytty. Asiakkaan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. 

  Laskun maksamatta jättäminen ei ole yhtä kuin irtisanoutuminen, vaan irtisanoutuminen tulee tehdä kuten yllä on kerrottu. Tauolta ei voida irtisanoutua suoraan. Asiakkuuden tulee olla aktiivinen ja laskut maksettu ennen irtisanoutumista, jolloin noudatetaan kaikissa tapauksissa normaalia yhden kalenterikuukauden irtisanomisaikaa.
   
 7. Kuntokeskusasiakkaalla on oikeus vastikkeetta tuoda ystävä vieraaksi salille. Vieraan tulee aina täyttää klubin vieraskortti. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen hinnan. Asiakas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa klubin sääntöjä. Mikäli asiakas tuo salille ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa (= henkilökunnan hyväksymä täytetty vieraskortti), peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan asiakkaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.
   
 8. Avainkortti on henkilökohtainen. Alle 18 vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa aina huoltaja, joka on vastuussa huollettavan maksuista ja siitä, että huollettava käyttäytyy salilla asiallisesti noudattaen jäsensopimuksen ehtoja ja sääntöjä. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa klubille. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava salin henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu keskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
   
 9. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
   
 10. Maksujen viivästyessä on salilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla. Asiakkaalla on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja.
   
 11. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Fit Kuntokeskus ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen on jäsen viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.
   
 12. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntoklubin tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme.

 

Ole Fit

Tawastia

Sibeliuksenkatu 5
13100 Hämeenlinna

050 321 8193
tawastia@ole.fit