Tieto­suoja­seloste

Fit Tawastian henkilö­tietolain (523/99) 10 §:N mukainen rekisteri­seloste

Päivitetty: 21.6.2021

1. Rekisterinpitäjä

Fit Tawastia (2882759-5)

2. Rekisterin nimi

Fit Tawastia asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Fit Tawastian asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi ja viestintä.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: yritys, kontaktihenkilön nimi, henkilötunnus, asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot sekä tietoa asiakkuudesta.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri on koostettu Fit Tawastian asiakastiedoista, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä tai henkilö on itse luovuttanut tietonsa Fit Tawastian käyttöön.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Fit Tawastia voi luovuttaa henkilötietoja käyttämilleen alihankkijoille, joita Fit Tawastia käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen (esim. markkinointi). Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin Fit Tawastian osoittamien tehtävien suorittamiseen.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, joissa henkilötietoja käsitellään, toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

7. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainonnassa.

Kaikissa tietosuojaa tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Fit Tawastiaan (tawastia@ole.f

8. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Henkilötietoja ei arkistoida.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Fit Tawastian tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisterin päivitys ja muutokset

Fit Tawastialla on oikeus muuttaa tai päivittää tietosuojaselostetta milloin tahansa. Muutospäivä on ilmoitettu tämän sivun ylälaidassa. Luethan tietosuojaselosteemme uudelleen säännöllisin väliajoin!